PT in algemene zin

 

[door: groep]
Hoe meer ik lees van de verschillende psychotherapieën, hoe meer ik er ook achter kom dat de vorm ervan in grote mate samenhangt met de persoonlijke ontwikkeling van degene die het ontwikkelt heeft. Zo denk ik dat de psychotherapie van een psycholoog dus ook in grote mate samenhangt met wie hij/zij zelf is. Zou het niet zo zijn dat iedereen in zekere zin, zijn eigen psychotherapie heeft....? En wanneer het bij je past, zou je dan ook daardoor een betere therapeut zijn? Dus is een psychotherapie, vanwege deze reden, eigenlijk ook altijd eclectisch.
Hoe dan ook, hieronder een filmpje van een wat meer onbekende, maar daarom niet mindere theorie:
 
Nog een originele mening van Viktor Frankl, een psychiater die in verschillende concentratiekampen heeft gezeten. Hij heeft zichzelf en anderen daar intens geobserveerd en ontwikkelde de theorie dat het de mensen gaat om zingeving. Dus dat dit in psychotherapie ook de belangrijkste insteek moet zijn. Zoveel ervaringen, zoveel meningen, maar het boek dat deze man heeft geschreven is erg inspirerend. "De Zin van het Bestaan". 
http://www.youtube.com/watch?v=MmKta5tymPY
  
Verschillende soorten therapievormen bij 1 patiënt:
http://www.youtube.com/watch?v=pvr5uYKgsog
 
 
 
Meeste kans op verbetering in therapie door confrontatie
[Door Selma van de Schuur]
Uit onderzoek blijkt dat psychotherapieën waarin de therapeut confronteert, interpreteert en activeert de meeste kans op verbetering van de patiënt hebben.
Hiermee wordt overigens niet het onderstaande bedoeld.
http://www.youtube.com/watch?v=x3QDKVxpuCE