Generieke Model van Psychotherapie

Het Generieke Model van de Psychotherapie (GMP) van Orlinsky   et.al (2001) is een raamwerk/ referentiekader   waarmee we naar alle vormen van psychotherapie kunnen kijken en onderzoeken een plek kunnen geven.
Het proces van psychotherapie bestaat volgens Orlinsky uit 6 aspecten uitgaande van input, proces en output.
Genoemd worden:
1.Het formele aspect
2.Het technische aspect
3.interpersoonlijke aspect
4 het intra-persoonlijke aspect
5. het klinische aspect
6. het temporele aspect 
 
Zie essay vraag Generieke Model in tab VETO