Typering beroepsbeoefenaar

Psychotherapie wordt gegeven door een deskundige die binnen het kader van de wet op de BIG geregistreerd is als psychotherapeut (art.3) dan wel als klinisch psycholoog of psychiater (art.14). De behandelaar is gehouden zich aan de cliënt en andere belanghebbenden conform zijn BIG registratie(s) te presenteren. Vanaf de inwerkingtreding van de wet BIG is het voeren van de kwalificatie psychotherapeut voorbehouden aan expliciet als zodanig geregistreerden. Voor behandelaars die niet in het BIG register als psychotherapeut opgenomen zijn, zijn er geen wettelijke beletselen om hun therapeutische activiteiten onder de noemer psychotherapie aan te bieden.