Werkwijze

Psychotherapie vindt plaats binnen het kader van een reeks van gesprekken, waarbij door de behandelaar stemmingen, cognities, gedragingen en houdingen van een persoon doelbewust beïnvloed worden door: a) het op methodische wijze te vestigen, structureren en hanteren van de therapeutische relatie; b) het systematisch toepassen van psychotherapeutische methoden; c) het werken vanuit een op de situatie en de doelstellingen van de behandeling toegespitste attitude.