Doelstelling PT (de Haas)

Psychotherapie heeft tot doel mensen bij te staan in een, in overleg met de psychotherapeut vastgesteld veranderingsproces, dat leidt tot het opheffen, verminderen van en/of beter leren omgaan met psychische problemen, conflicten, stoornissen en/of klachten.