Bronnen

Geraadpleegde Literatuur:

O. de Haas (2006) Psychotherapie in algemene zin. In: O. de Haas, Psychotherapie in detentie, van beleid naar uitvoering (diss.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. pp. 32-54
 
K. Korrelboom (1999) Open exploratief versus klachtgericht? Dimensies voor het classificeren van psychotherapieën. In: R.W. Trijsburg, S. Colijn, E. Collumbien & G. Lietaer (Red.) Handboek integratieve psychotherapie II 7, pp. 1-8