Context van de psychotherapie

 

(voor illustraties, zie tijdelijk tab VETO)

 
Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 40% van de psychotherapeutische verandering kan worden toegeschreven aan extratherapeutische factoren (Assay en Lambert, 1999). Het gaat daarbij over kenmerken van de cliënt zoals ernst van de stoornis, motivatie en egosterkte. Daarnaast spelen contextuele kenmerken van de cliënt een grote rol, zoals de partnerrelatie, vriendschappen, het behoren tot een religieuze gemeenschap en toevallige gebeurtenissen in het dagelijks leven. Hoe de context te betrekken bij individuele behandelingen blijft echter grotendeels onbekend terrein. In zijn boek The gift of therapy zegt Yalom hierover (p.146): “ Ik had veel eerder huisbezoeken af moeten leggen. Al mijn huisbezoeken bleken zonder uitzondering bijzonder nuttig. Door die bezoeken ben ik dingen over mijn patiënten te weten gekomen die ik normaal gesproken nooit zou hebben ontdekt: hun hobby’s, de invloed van hun werk op hun persoonlijke leven, hun esthetische gevoeligheid, hun vrijetijdsbesteding, boeken enzovoorts. Een van mijn patiënten klaagde erover dat hij zo weinig vrienden had, hij bleek er een huishouden van Jan Steen op na te houden, dat nu niet bepaald rekening hield met mogelijke gevoeligheden van zijn gasten”.
Belangrijk bij de context is het sociale kapitaal. De theorie van het sociale kapitaal stelt dat het netwerk van relaties met anderen van grote invloed is op de wijze waarop iemand zijn of haar mogelijkheden kan gebruiken. Het sociale netwerk bepaalt in welke mate iemand toegang heeft tot informatie, invloed heeft op de omgeving en effecten ziet van eigen inspanningen.
Duncan en Miller (2000) raden psychotherapeuten aan om zich aan te sluiten bij de wereld van hun cliënten buiten de therapie. Ze stellen de cliënt voor als een actieve zelf-heler die zelf naar verandering zoekt, en daarbij de mogelijkheden die psychotherapeuten aanreiken gebruikt, naast andere bronnen van verandering die meer in hun natuurlijke omgeving aanwezig zijn. Ze pleiten ervoor dat psychotherapeuten samenwerken met cliënten en hun sociale context om zo de invloed van werkzame extratherapeutische factoren te maximaliseren. Om dit te bereiken moet de therapeut zijn houding van klinische afstandelijkheid loslaten en zich opstellen als een ecologische psycholoog die gericht is op samenwerking.
Binnen de systeem- en de gezinstherapie is het meer gebruikelijk om de context bij de behandeling te betrekken. Er wordt gebruik gemaakt van de gezonde en helende krachten in het gezin. Yalom   (The gift of therapy p: 177) zegt hierover dat hij bijna nooit spijt heeft gehad van een gesprek met een belangrijk persoon uit het leven van zijn cliënten, meestal de levenspartner. Na afloop vroeg Yalom zich vaak af waarom hij dit niet eerder had gedaan. Wanneer hij eenmaal de levenspartner had ontmoet, werd deze een mens van vlees en bloed en voelde Yalom zich meer betrokken bij het leven van zijn cliënt. Het leren kennen van de partner leidde tot vruchtbaardere gesprekken met zijn cliënt.
Het betrekken van de sociale context bij een psychotherapeutisch behandeling biedt vele mogelijkheden. Het is en blijft echter een uitdaging. Men kan botsen op cultuurverschillen of geconfronteerd worden met sociale verschillen die uitdagen om een maatschappelijk standpunt in te nemen. Het kan uitnodigen tot bescherming tegen machteloosheid over maatschappelijk onrecht. Volgens Peter Rober weegt dit niet op tegen het enorm therapeutische potentieel dat kan worden aangeboord wanneer er aandacht is voor de groeimogelijkheden die in de sociale context van cliënten verscholen liggen.


Plaatje boze therapeut:

http://www.adaringadventure.com/blog/wordpress/wp-content/uploads/2009/01/psychiatrist-cartoon.jpg
Plaatje studieventje:
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.sussex.ac.uk/its/ws/images/studying.gif&imgrefurl=http://plainjane793.blogspot.com/2006/09/school.html&usg=__NIbRbPtwO8afL9gOMBE6-gG0tCk=&h=248&w=300&sz=22&hl=nl&start=20&tbnid=czcCHpEcBynmHM:&tbnh=96&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dstudying%2B%252B%2Bfunny%26gbv%3D2%26hl%3Dnl (
Plaatje Goofy:
http://images.paraorkut.com/img/pics/glitters/r/relaxing_tuesday-8481.gif)
 
Plaatje graf van face-booek naar myspace:
http://www.kuleuven.be/thomas/images/secundair_onderwijs/in_de_kijker/69/image142.jpg

 

 
http://www.nataliedee.com/032908/if-im-not-huggin-ya-dont-stand-close-enough-for-me-to-hug-ya.jpg
 

 
Plaatje personal space: