Vier R model van Frank

  1. onderscheidt 4 factoren die alle vormen van therapie (dus niet alleen psychotherapie) gemeen zouden hebben:

1 relatie: er is sprake van een relatie tussen een cliënt en professionele therapeut (met opleiding en status)

2 rationale: er is sprake van een verklaring voor de klachten waarin (vooral) de cliënt en (in mindere mate) de therapeut geloven

3 ritueel: de cliënt stemt in met de therapeut om bepaalde handelingen te verrichten om de klachten te verhelpen

4 ruimte: de behandeling vindt in een bepaalde (genezende) context of setting plaats

N.B. Het doel van rationale en ritueel zijn:

  1. bestrijden van de demoralisatie
  2. versterken van de therapeutische relatie
  3. bevorderen en handhaven van de verwachting geholpen te worden
  4. aanbieden van nieuwe leerervaringen
  5. opwekken van emoties als middel tot verandering
  6. bevorderen van belevingen van beheersing of competentie
  7. aanbieden van oefenmogelijkheden
  8. evt. verontschuldigd worden voor het ontstaan en voortbestaan van de klachten.