Evaluatie

Geachte cursust,  om de kwaliteit van deze cursus te verbeteren, willen wij u verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden. Geef met een schoolcijfer aan hoe u onze activiteiten waardeert. 

Als uw waardering op een of meer oordelen afwijkt van een 7 of 8, zou u dan kort bij het betreffende item aan willen geven (er tussen typen of schrijven) wat daarvoor de reden is.  

Tot slot: 
- Waar heeft u het meest aan gehad?
- Wat heeft u gemist?
- Welke suggesties ter verbetering heeft u? 
 
Bedankt voor uw medewerking!  
(formulier retourneren aan: h.wiel@wenckebach.umcg.nl)