Inleiding

Ervaringsdeskundigheid is de expertise die men opdoet op basis van het bewust meemaken van een of meer specifieke gebeurtenissen. Het begrip deskundigheid verwijst naar het vermogen om de opgedane ervaringen op zinvolle wijze voor zichzelf en anderen in te zetten. In deze module vindt u leerzame ervaringen van anderen. Door hiervan kennis te nemen, kunt u uw eigen denkkader verbreden.

Hoe doe ik dat?

nog invullen