2.5.2.3.2.1.3 Mediatoren

Het copingproces wordt beinvloed door diverse factoren, zoals: