2.5.2.3.2.1.2 Strategieen

Men kan deze strategieeen samenvatten onder twee overkoepelende begrippen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U bent gericht op het probleem zelf op te lossen. Voorbeelden zijn informatie zoeken of op een andere manier aankijken tegen een ziekte door een positieve herinterpretatie ('positive reappraisal'). U doet aan probleemgerichte coping
  2. U bent gericht op het reguleren (bij voorkeur neutraliseren) van de emoties die het probleem oproept. U doet aan emotiegerichte coping
  3. U gebruikt beide manieren door elkaar heen, afhankelijk van de aard van het probleem, de context etc. Afhankelijk van welk doel men nastreeft, hanteert men een of meer copingstrategieen, zoals: