Inleiding

Meta- of kerncompetenties zijn functionele vormen van handelen, waarmee men probleemoplossen praktisch vormgeeft, zoals communiceren, organiseren etc. Metacompetenties zijn vaak rivaliserende waarden, maar kunnen elkaar ook  versterken en maken het mogelijk om zowel integraal als specialistisch te handelen.

Hoe doe ik dat?