Inleiding

Methodische werken betekent dat men de psychologie toepast volgens 'de regels van het vak'. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U hanteert een algemene, pragmatische aanpak (zie ELO-Denkhulp: Methodiek)
  2. U gebruikt specifieke werkvormen, zoals consultatie, begeleiding, kortdurende interventies etc. 
  3. U hanteert een of meer psychologische rollen, zoals begeleider, onderzoeker etc.