Inleiding

Onder methodisch werken verstaat men het gebruik van psychologie volgens de regels van het vak.  

                                                  

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een algemeen-werkzame methodiek, u bent pragmatisch
  2. U gebruikt specifiek psychologische werkvormen
  3. U gebruikt instrumenten of andere hulpmiddelen.