Symptoomperceptie

Waarneming verloopt voor het grootste deel automatisch zodat de mens zijn mentale energie aan belangrijkere zaken kan besteden. Maar soms kan men signalen niet negeren en vragen ze om aandacht en interpretatie. Zo treden bijvoorbeeld lichamelijke sensaties die mensen in verband brengen met ziekte (symptomen) snel op de voorgrond. Dat is doorgaans nuttig want zo ervaart men bijvoorbeeld dat men koorts of pijn heeft en dat 'dwingt' een mens tot rust. Maar het interpreteren van lichamelijke sensaties kan ook tot  'misverstanden' leiden (zie voorbeelden).  Het is dan ook van belang om zicht te hebben op de wijze waarop mensen lichamelijke sensaties of symptomen interpreteren. 

Hoe doe ik dat?

  1. U weet hoe waarneming (in het algemeen) werkt
  2. U verwerft inzicht in het ervaren van klachten m.b.v. het symptoomperceptiemodel
  3. U houdt rekening met verschillen tussen mensen en momenten
  4. U houdt rekening met sekseverschillen
  5. U brengt klachten in verband met chronische ziekten (2.1.3.04)
  6. U verdiept zich in een aantal casus (2.1.3.23.6)