2.5.2.3.2.4.1 Ijkpunt

KvL is een belangrijk ijkpunt in de zorg dat men op verschillende manieren en voor verschillende doelen kan gebruiken.

Hoe doe ik dat? 

  1. U gebruikt KvL voor het in kaart brengen van de gevolgen van ziekte en behandeling, de consequenties
  2. U hanteert KvL als criterium bij het vergelijken van de resultaten van verschillende behandelingen, het effect
  3. U hanteert KvL als hulpmiddel bij het afwegen van kwaliteit en lengte van overleving
  4. U ziet KvL als hulpmiddel bij het voorspellen van overlijden
  5. U tracht KvL globaal te meten
  6. U gebruikt KvL niet zozeer als maat, maar als gespreksthema