AA. Sj. Aanpassen persoonlijk leerplan

Ga voor u zelf na: 
- wat u verder nog wilt leren?
- wat u precies wilt leren?
- hoe u dat gaat aanpakken?
- hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga naar de volgende stap: geef feedback aan de docent.