AA. Sj. Entreetoets

Deze toets combineert een videofragment uit de praktijk met toetsvragen over de leerstof. 

1. Bekijk het videofragment uit Voorbeelden op de rechterpagina.
2. Maak de Toets uit de rechterpagina.

Ga verder met de volgende stap: Casus