AA. Sj. Persoonlijk leerplan opstellen

Ga voor u zelf na: 
- waarvoor u (nog verdere) leerstof nodig heeft?
- wat u precies (verder) wilt leren?
- hoe u dat gaat aanpakken?
- hoe u bepaalt of u voldoende heeft geleerd?
- andere voor u in dit opzicht relevante zaken.

Ga naar de volgende stap: maak de entreetoets