Onderwijssjabloon

Om uw onderwijsdoelen op een bepaald gebied te realiseren, doorloopt u het volgende, probleemgestuurde stappenplan:

1. Persoonlijk leerplan; inventarisatie leerwensen 
2. Entreetoets; hiermee stelt u het startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; alles wat u vindt dat men moet weten!
5. Eindtoets; hiermee stelt u het eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan; 
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter? 
9. Evaluatie: zie pagina.