Inhoudelijke leerstof: PNS

Bestudeer
De definitie van PNS en daarna het specifieke onderwijsprogramma: 
1. de medisch technische achtergronden van screening en het tot stand komen van een risico;
2. de waarde van de bevindigen bij het screenend echoscopisch onderzoek (SEO);
3. de verschillende aandoeningen die na screening aan het licht kunnen komen;
4. het te volgen traject na het constateren van een verhoogde kans op Down syndroom bij de foetus of afwijkende bevindingen bij de SEO;
5. de organisatie van prenatale screening in Nederland. 
6. het aansluiten bij het cognitieve niveau en de emotionele status van de client;
7. het oog hebben voor de psycho-sociaal-maatschappelijke dilemma's van screening;
8. het rekening houden met het recht op niet-weten.
9. het informeren over de verschillende vormen van screening op Down syndroom en neurale buis defecten i.c. de combinatietest en het screenend echoscopisch onderzoek (SEO).
10 het helpen bij het maken van een geinformeerde keuze rondom het al dan niet uitvoeren van PNS;
11 het informeren over de uitslag, weet de betekenis van de uitslag uit te leggen en de eventuele keuzemogelijkheden op een rij te zetten;
12 het ondersteunen bij dilemma's en keuzes, horende bij de uiteindelijke uitslag;
13. het ondersteunen tot (en soms bij) eventuele verdere behandeling.
14 het zorg te dragen voor een goede afstemming met andere betrokken zorgverleners. 

Als u dit alles heeft bestudeerd, gaat u naar: de eindtoets.