Casus: PNS

1. Bekijk het videovignet op de rechterhelft van deze pagina eerst eenmaal neutraal in zijn geheel;
2. Bekijk het fragment daarna nogmaals met het oog op het beantwoorden van de volgende vragen:
a. Wat tracht de hoofdpersoon te bereiken?
b. Welke doelen worden gehaald, welke niet? 
c. Hoe efficiĆ«nt gebeurt dit? 
3. Welke suggesties heeft u om effectiviteit en/of efficiĆ«ntie te vergroten? 
NB: u kunt het fragment zo vaak afspelen als u wilt en/of het gaandeweg stopzetten! 

Ga verder met de volgende stap: inhoudelijke leerstof.