Prenatale screening (PNS)

Het algemene doel van deze module PNS is inzicht te bieden in de wijze waarop u zich kwalitatief verhoudt tot de standaard die op dit gebied gangbaar is. Op basis van dit inzicht kunt u zelf uw (verdere) leerplan vaststellen.

Meer concreet leidt het doorlopen van deze module ertoe dat:
1. u beschikt over kennis op specialistisch niveau m.b.t.: 
- de medisch technische achtergronden van screening en het tot stand komen van een risico;
- de waarde van de bevindigen bij het screenend echoscopisch onderzoek (SEO);
- de verschillende aandoeningen die na screening aan het licht kunnen komen;
- het te volgen traject na het constateren van een verhoogde kans op Down syndroom bij de foetus of afwijkende bevindingen bij de SEO;
- de organisatie van prenatale screening in Nederland.
2. U  in staat bent:
- aan te sluiten bij het cognitieve niveau en de emotionele status van de client;
- oog te hebben voor de psycho-sociaal-maatschappelijke dilemma's van screening;
- rekening te houden met het recht op niet-weten.
3. U in staat bent om de client:
-  te informeren over de verschillende vormen van screening op Down syndroom en neurale buis defecten i.c. de combinatietest en het screenend echoscopisch onderzoek (SEO).
- te helpen bij het maken van een geinformeerde keuze rondom het al dan niet uitvoeren van PNS;
- te informeren over de uitslag, weet de betekenis van de uitslag uit te leggen en de eventuele keuzemogelijkheden op een rij te zetten;
- te ondersteunen bij dilemma's en keuzes, horende bij de uiteindelijke uitslag;
- te ondersteunen tot (en soms bij) eventuele verdere behandeling.
4. U in staat bent :
- zorg te dragen voor een goede afstemming met andere betrokken zorgverleners.

Start module!