Inhoudelijke leerstof: PZ

Bestudeer
De definitie van PZ en daarna:
a. psychosoc.gevolgen van confrontatie met levenseinde;
b. het voeren van slecht-nieuwsgesprekken;
c. het emotioneel steunen van patienten en naasten;
d. counselen als hulpmiddel bij dilemma's;
e. zelfzorgtechnieken;
f. overige specifieke aandachtspunten. 

Vervolgens bekijkt u globaal wat van de volgende competenties in dit kader voor u relevant is:
- communicatie;
- probleemoplossende processen;
- professionaliteit;
- samenwerken.
.... 

Ga door met de volgende stap: de eindtoets.