VETO-modus

VETO is een acroniem dat staat voor:
- Voorbeelden; 
- Essayvragen
- Toetsen
- Overdenkingen.
Een gecombineeerde toepassing van deze leervormen zorgt voor een levendige en grondige behandeling van de leerstof. Behalve dat u VETO's kunt volgen, kunt u dit principe ook gebruiken om (als ware het een blanco flapover of powerpoint) zelf invulling te geven aan de diverse leervormen. 

Hoe doe ik dat?
1. het volgen van VETO's; lees eerst de webtekst op de linkerhelft van de webpagina. Doorloop vervolgens op de rechterpagina de bijbeorende VETO van boven naar beneden.
2. het maken van VETO's; nadat u de leerstof heeft vormgegeven als webtekst, maakt u bij voorkeur per webpagina uw eigen VETO (aan).