Definitie PZ

Definitie
Palliatieve zorg (PZ) is een vorm van zorg die de kwaliteit van leven verbetert van patiĆ«nten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden. Dit gebeurt door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. (WHO, 2002) 

Relevantie
T.g.v. de epidemiologische transitie neemt het aantal mensen dat ongeneeslijk ziek is, maar niet onmiddellijk in levensgevaar verkeert sterk toe. 

Belang
PZ is complexe zorg die een groot appel doet op diverse competenties van zorgverleners. Behalve dat men elementen van cure, care en preventie moet beheersen, moet men ook in staat zijn flexibel te switchen tussen deze verschillende vorm van hulpverlener.