Module: SH

Om uw doelstellingen op het gebied van de seksuologische hulpverlening (SH) te realiseren, doorloopt u het volgende, probleemgestuurde stappenplan:

1. Persoonlijk leerplan; uw leerwensen en -aanpak;
2. Entreetoets; hiermee stelt u uw startniveau vast;
3. Casus; illustratie van de essentie;
4. Inhoudelijke leerstof; alles wat u moet weten!
(klik hier voor printversie inhoudelijke leerstof)
- x
5. Eindtoets; hiermee stelt u uw eindniveau vast;
6. Reflectie; waar gaat het (u) om?
7. Aanpassing persoonlijk leerplan;
8. Feedback aan docent; wat is goed, wat kan beter?
M.b.v. de (groene) Evaluatie helemaal rechtsboven op de pagina kunt u uw mening geven over deze aanpak.

Als u wilt beginnen: start met de entreetoets!