2.5.2.3.2.4.1.5.2 Illusies

Een lastig fenomeen bij het meten van KvL is de normale neiging van gezonden mensen om hun situatie rooskleuriger voor te stellen dan die in werkelijkheid is. De mens is gelukkig dankzij positieve illussies! Wie deze illusies mist, en de wereld reeel waarneemt, is veel ongelukkiger dan 'gezonden'. Dit doet de vraag rijzen wat men wil meten: de 'waarheid' of 'welbevinden'?