x.Publieksvoorlichting

Publieksvoorlichting stelt de volgende eisen:

  1. de boodschap moet eenduidig en helder zijn en aansluiten bij het kennisniveau van de doelgroep;
  2. de vorm moet aansluiten bij de behoeften en normen van de doelgroep;
  3. de bron, de voorlichter moet betrouwbaar en geloofwaardig zijn;
  4. voorlichting vereist maatwerk, te beginnen met verdieping in het gedachtegoed en het gevoelsleven van de doelgroep of het individu
  5. daarnaast is een analyse van de gedragsdeterminanten noodzakelijk, bijvoorbeeld m.b.v. I-CHANGE model.