2.3.3.2.2 Realiteit

Emoties worden beleefd als werkelijkheid. Meestal zijn de emoties die iemand toont invoelbaar. Men kan echter ook geemotioneerd zijn zonder dat dit voor een buitenstaander reeel of herkenbaar is. Mensen kunnen zich van alles 'in het hoofd halen' en daarbij heftige emoties ervaren. Voor de persoon zelf zijn de emoties altijd reeëel.

Meer weten? Zie Impact