2.3.3.2.6 Herbeleving

Vroegere ervaringen roepen soms heftige emoties op ook als de herinnering door een schijnbaar onbeduidende gebeurtenis wordt opgeroepen. Zo vinden veel kankerpatienten de nacontroles emotioneel belastend, ook al is de behandeling al enige tijd achter de rug en is de prognose gunstig. De controle roept de herinnering aan de behandeling met de emoties van destijds op. Ook kan de geur van het ziekenhuis allerlei nare associaties oproepen. 

Onbegrijpelijk heftige reacties op schijnbaar onbetekenende gebeurtenissen hebben dan ook een signaalfunctie. Ze duiden vaak op onvoldoende emotionele verwerking en 'achterstallig onderhoud' dat om aandacht vraagt. Om dergelijke emoties te begrijpen en te helpen hanteren, moet u als hulpverlener niet alleen de huidige situatie, maar ook de vroegere ervaringen bespreken.

Meer weten? Zie Impact