2.5.2.3.2.4.1.4 Overlijden

KvL blijkt een van de factoren te zijn die mortaliteit voorspellen en doet dit zelfs beter dan biologische en klinische prognostische factoren als bloeddruk, cholesterol, lichaamsmassa, co-morbiditeit en vele andere indicatoren. Deze bevinding geldt niet alleen voor zieke mensen, zoals kankerpatienten en mensen met hartfalen. Ook in algemene populaties is de relatie tussen KvL en mortaliteit onomstotelijk aangetoond. Het lijkt erop dat patienten in staat zijn vroege en subtiele signalen van ongezondheid en ziekteprogressie waar te nemen, die de grovere, biologische en klinische indicatoren ontgaan.