2.5.2.3.2.4.1.3 Overleving

Om een keuze te kunnen maken tussen behandelvormen die tot verschillende uitkomsten leiden in overleven en KvL, is het begrip kwaliteitsgecorrigeerde overleving geintroduceerd.  Door de kwaliteitsgecorrigeerde overleving te berekenen, kan men bepalen hoe groot de overlevingswinst is van een bepaalde behandeling, gecorrigeerd voor de kwaliteit van leven. Dit is met name relevant voor kosten-effectiviteit studies, waarbij voor elke onderzochte behandeling de kosten worden bepaald voor de kwaliteitsgecorrigeerde overleving.