2.5.2.3.2.4.1.2 Effect

Het effect van verschillende behandelingsmogelijkheden op kwaliteit van leven kan worden vergeleken om beslissingen over behandelingsalternatieven te ondersteunen. In sommige onderzoeken wordt geen effect verwacht op het klinisch ziektebeloop en de overleving, maar wel op kwaliteit van leven. Het uiteindelijke criterium op grond waarvan men voor een van de behandelingsopties zal kiezen, is dan kwaliteit van leven. Hierbij kan worden gedacht aan interventies met als doel klachten te verminderen, zoals pijnbestrijding, of interventies met als doel functioneren te verbeteren, zoals revalidatie.
In onderzoeken waarbij de te vergelijken behandelingsopties wel tot overlevingswinst leiden, maar in gelijke mate, kan kwaliteit van leven ook een belangrijke uitkomstmaat zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onderzoek naar verschillende vormen van antiretrovirale therapie bij de behandeling van