2.5.2.3.2.4.1.1 Consequenties

De resultaten van onderzoek naar KvL geven behandelaars inzicht in de beleving van de situatie door de patient. Bovendien schept systematisch onderzoek naar de gevolgen van behandelingen de mogelijkheid patienten beter te informeren. Patienten kunnen zich vervolgens instellen op de te verwachten problemen. Daarnaast kunnen behandelaars en/of patienten zelf op grond van de resultaten van onderzoek naar kwaliteit van leven nagaan of voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden.