x BPS-model

Het bio-psycho-sociale model  (o.a. Engel) gaat er van uit dat gedrag de resultante is van factoren die men tot deze drie domeinen of werelden (Popper) kan rekenen.

Meer weten? Zie Modellen