2.3.1 BPS-model

Behavioural medicine of gedragsgeneeskunde is gebaseerd op het bio-psycho-sociale model van Engel.

Wat omvat dit model?