2.2.3 LaLonde

Het LaLonde-model onderscheidt een vijftal factoren die in vergaande mate iemands gezondheidstoestand bepalen:

  1. Biologische factoren; genetische factoren, geslacht, etc.
  2. Fysieke omgeving: woon- en werkomstandigheden, milieu;
  3. Sociale omgeving: partner, SES, vrienden, familie;
  4. Leefwijzen: voeding, bewegen, roken, alcohol & drugs;
  5. Gezondheidszorg: toegang, prijs, kwaliteit etc.

Uit onderzoek blijkt dat sociale omgeving en leefwijzen een grotere invloed op gezondheid en (gezonde) levensverwachting hebben dan de overige factoren.