2.5.2.3.2.4.1.5 Meten

Het hanteren van (KvL als) een ijkpunt veronderstelt het gebruik van een algemeen geaccepteerde maat.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt een instrument, bijvoorbeeld de Lastmeter
  2. U houdt rekening met het fenomeen (positieve) illusies
  3. U beseft dat een simpel recept niet werkt, meten van KvL is en blijft een uitdaging
  4. U zorgt voor validiteit; de meting geeft weer wat u beoogt te meten
  5. U zorgt voor betrouwbaarheid; de uitkomsten van het gebruikte meetproces moeten reproduceerbaar zijn
  6. U zorgt voor bruikbaarheid; het instrument moet hanteerbaar zijn in de praktijk