2.5.2.3.2.4.1.6 Gespreksthema

Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van Kwaliteit van leven vragenlijsten de arts-patientcommunicatie bevordert zonder de duur van een consult te verlengen. Voorafgaand aan een consult vult de patient de vragenlijst in. De antwoorden leveren een score op die eventueel grafisch is weer te geven of bij een volgende afspraak als vergelijkingsmateriaal bruikbaar is. Bespreking van de kwaliteit van leven leidt niet automatisch tot een oplossing. Negatieve gevoelens kunnen in een gesprek verminderen zonder dat de realiteit verandert. Soms is doorverwijzen een optie.

Artsen blijken maar ten dele op de hoogte van de effecten van de ziekte en/ of de behandeling op het dagelijks leven van de patient. Met moeheid en emotionele problemen wordt niet altijd rekening gehouden. Dit zou kunnen komen doordat de arts verwacht dat de patient belangrijke gevolgen zelf wel aan de orde stelt – en de patient denkt dat de arts die wel weet - of doordat de arts opziet tegen mogelijke emoties van de patient.