2.5.2.3.2.4 KvL

Onder kwaliteit van leven verstaat men de gevolgen van een ziekte, aandoening en/of behandeling, zoals die door de patiënt zelf worden ervaren en aangegeven. Dit maakt dat men met een groot aantal aspecten rekening moet houden. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat KvL functioneert als ijkpunt
  2. U onderscheidt daarbij een aantal deelgebieden
  3. U begrijpt dat het gaat om een subjectieve maat.