2.5.2.3.2.1.5 Interventies

Om mensen te leren beter om te gaan met problemen kan men gebruik maken van zogenaamde copingbevorderende interventies. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor psycho-educatie gericht op zelf-management
  2. Afhankelijk van de situatie zijn de interventies op psychologische en/ of andere uitkomsten gericht. Zo zijn interventies voor patiënten met reuma en chronische pijn gericht op het vinden van een goede balans tussen inactiviteit en activiteit en het doorbreken van de negatieve spiraal van pijn -inactiviteit en somberheid - bij activiteit meer pijn enz. te doorbreken
  3. Bij diabetes mellitus, astma en hartfalen hebben interventies tot doel zelfzorggedrag verbeteren, leefstijl en medicijngebruik door adequaat te reageren op signalen van lichamelijke ontregeling. Bij interventies voor sommige vormen van kanker ligt het accent op relaxatie en betekenisverlening
  4. De interventie kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden.
  5. Een individuele interventie is meer afgestemd op de individuele behoefte en problemen. Groepsinterventies zijn meestal goedkoper en hebben meer een geprotocolleerd en cursorisch karakter. Lotgenotencontact wordt daarbij veelal positief gewaardeerd.
  6. Een nieuwe ontwikkeling is het aanbod via internet. Tegen relatief lage kosten kunnen veel patiënten worden bereikt
  7. In onderzoek naar de effectiviteit worden interventies in het algemeen als doelmatig gewaardeerd en door de deelnemers als positief ervaren.