2.5.2.3.2.1.4 Meten

Het in kaart brengen of meten van copingreacties is veelal gebaseerd op een combinatie van gegevens.

Hoe doe ik dat?

  1. U baseert zich op een vraaggesprek en gedragsobservaties.
  2. U gebruikt gestandaardiseerde vragenlijsten, vooral als in het kader van wetenschappelijk (interventie)onderzoek, waarbij gebruik kan worden gemaakt van generieke en/of ziektespecifieke lijsten
  3. U beseft dat het in kaart brengen wat ziekte voor iemand betekent en hoe hij en zijn omgeving hiermee omgaan, medische hulpverleners aanknopingspunten biedt om bij te dragen aan een adequate omgang met ziekte en behandeling. Dit kan genezing bevorderen en komt de kwaliteit van de zorg ten goede.