2.5.2.2.3.4 Appraisal

Mensen verschillen, ook in hun manier van omgaan met problemen, zelfs als sprake is van een identieke stresssituatie. Het individuele aspect wordt vooral bepaald door de individuele inschatting (appraisal) van de verhouding tussen draaglast en draagkracht.

Hoe doe ik dat?

  1. U schat de situatie in in termen van enrst en zwaarte. Dit verwijst naar de draaglast en heet primary appraisal
  2. U gaat bij uzelf na hoeveel vertrouwen u in uzelf heeft om de situatie aan zal kunnen. Dit verwijst naar draagkracht of self-efficacy en heet secundairy appraisal.