Coping

Coping is het dynamische geheel  van aanpassingsgerichte activiteiten (cognitief, emotioneel en gedragsmatig), gericht op het behoud of herstel van kwaliteit van leven. Soms is het van belang het copingproces zelf aan te passen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat coping zich kenmerkt door doelgerichtheid
  2. U bent bekend met copingstijlen
  3. U verwerft inzicht in het fenomeen appraisal
  4. U verdiept zich in mediatoren
  5. U tracht copingreacties te meten
  6. U grijpt desgewenst in, u intervenieert.