2.5.3.2 Interventies

Gegeven dat uit onderzoek blijkt dat psychologische factoren een rol spelen bij het ontstaan of beloop van diverse ziektes en aandoeningen ligt het voor de hand te trachten deze via psychologische of psychotherapeutische interventies te voorkomen of te verbeteren. Dit, evenals beïnvloeding van leefstijl ter preventie van de meest voorkomende chronische ziektes, als aanvulling op de medische behandeling en vanzelfsprekend niet als vervanging ervan.
Psychologische interventies kunnen ook indirect bijdragen, doordat ze therapietrouw en de bereidheid behandelingen te ondergaan bevorderen, naast uitkomsten als een beter welbevinden en een adequatere coping.
Uitdaging voor de psychoneuroimmunologie is om ook fysiologische mechanismen, die effecten van deze interventies verklaren, in kaart te brengen. Dit vraagt nader onderzoek naar verandering in de reactiviteit van de HPA-as en het SZS en de invloed ervan op het afweersysteem bij interventies.