2.5.3 PNI

Psychoneuroimmunologie is een multidisciplinair onderzoeksgebied dat zich uitstrekt over de psychologie, biologie en geneeskunde. Centraal staat de wisselwerking tussen gedragsmatige, neurohormonale en immunologische processen. Daarbij is enerzijds aandacht voor psychologische processen die invloed kunnen hebben op het afweersysteem, zoals stress, en anderzijds voor gedragsveranderingen die het gevolg zijn van processen in het afweersysteem.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van een aantal (praktijk)voorbeelden
  2. U verdiept zich in enkele kernbegrippen
  3. U verdiept zich in de therapeutische toepassing
  4. U beseft dat psychische functies onderling verbonden zijn, er is samenhang
  5. U bestudeert de stoornissen
  6. U stelt zich op de hoogte van de grondleggers.

 

 

Welke psychofysiologische factoren belemmeren of bevorderen herstel van ziekte en welke fysiologische mechanismen liggen daaraan ten grondslag?
In dit kader zal met name op psychosociale factoren worden ingegaan.
Klinische toepassingen zijn gericht op het beïnvloeden van gezondheid en ziekte door psychologische interventies.
Als een interne factor, zoals een ontstekingsproces, of een externe factor als een ramp, de biologische of psychologische balans verstoort, worden de 2 klassieke neurohormonale systemen geactiveerd: de HPA-as (hypothalamus, hypofyse, bijnier) en het SZS (sympathische zenuwstelsel). Verhoging van hartslag en bloeddruk leiden tot betere toevoer van zuurstof en energie en tot activatie van het immuunsysteem. Veel ziekten gaan gepaard met de productie van cytokines, die niet alleen immunologische activiteit bevorderen, maar ook aanzetten tot rust nemen. Op korte termijn bevordert ziektegedrag herstel, maar bij chronische ziekte is de uitdaging vaak om tegen ziektegedrag in te gaan en vermoeidheid, pijn, lusteloosheid te overwinnen door beweging.(Coping- interventies)

Hoe doet u dat?

  1. U verdiept zich in de rol van psychosociale factoren
  2. U bestudeert mogelijke interventies.