2.5.2.2.2.1.1.4 Bestendigheid

Mensen kunnen sterk verschillen zowel in het waarnemen van stressoren als in het reageren daarop, in hun stressreacties.

Stressperceptie; onderscheid moet worden gemaakt tussen de subjectieve waarneming en de objectieve ernst. De persoon, de patiënt maakt een inschatting (primary appraisal) wat de stressor persoonlijk voor hem betekent, de mogelijke schade, de dreiging en de uitdaging, die er van uitgaat. Wat hij weet of denkt te weten van de ziekte en behandeling speelt daarbij een rol.
Ook wordt een inschatting gemaakt (secundairy appraisal) of men beschikt over de nodige copingbronnen om de stressor het hoofd te bieden, de schade te beperken, de dreiging af te wenden of de uitdaging aan te gaan. Deze inschattingen verschillen per persoon, kunnen voortdurend worden bijgesteld en bepalen mede de uiteindelijke reacties. Omdat zowel de inschatting van de draaglast kan verschillen als van de (eigen) draagkracht, kunnen reacties op een objectief gezien zelfde situatie toch individueel sterk uiteenlopen.