2.5.2.2.2.1.1.3 Meten

Stressoren worden doorgaans gemeten met behulp van zelfrapportage methoden, zoals:
a. schriftelijke vragenlijsten of semi-gestructureerde interviews.
b. ook checklists, waarbij kan worden aangegeven of een situatie of gebeurtenis als positief of negatief is ervaren en hoe belastend en ingrijpend op het welbevinden zijn beschikbaar.

Interventies om stress te leren hanteren kunnen ingrijpen op de verschillende fasen van het stress-proces, zoals:
1. op de perceptie van stress. Hierbij gaat het vooral om cognitieve interventies om bijvoorbeeld ziekteperceptie te veranderen, waardoor de stress van de ziekte beter hanteerbaar wordt.
2. op de wijze van omgaan met stress (coping). Ook dit zijn meestal cognitieve interventies met als doel beter op de situatie afgestemde coping-strategieen aan te leren.
3. op de negatieve gevolgen van stress. Dit zijn diverse technieken van relaxatietechnieken tot psychotherapeutische interventies.

Vaak is een interventie op meerdere niveaus gewenst en zijn interventies die een combinatie van technieken hanteren effectiever.