2.5.2.2.2.1.1.1 Stressreacties

Onder stressreacties verstond men oorspronkelijk de fysiologische reacties op een stressor, vaak aangeduid in termen van een fight or flight-reactie. Het sympathische autonome zenuwstelsel geeft opdracht om adrenaline en noradrenaline af te geven in de bloedbaan. Hierdoor gaan hartslag, bloedsomloop en stolbaarheid van het bloed omhoog en komen hormonen vrij, die energie bevorderen. Volhouden van deze respons zou tot uitputting leiden. Daarom komen ook stresshormonen, zoals cortisol vrij, die de kans op een ontsteking bij letsel verkleinen en zorgen voor herstel van het fysiologische evenwicht, homeostasis.
Tegenwoordig rekent men ook bepaalde psychologische reacties tot de stressreacties, zoals: 
- cognitieve reacties als concentratieproblemen, piekeren en als het een traumatische gebeurtenis betreft, herbeleven ervan. - gedragsmatige reacties als toegenomen alcoholconsumptie, ongezonde eetpatronen, roken, hypervigilantie etc.
- emotionele reacties als angst, depressie, opwinding, stoicijns reageren.
Een berucht voorbeeld van een lange termijn effect is de posttraumatische stressstoornis (PTSS). Deze kan zich voordoen na blootstelling aan een zeer ernstige gebeurtenis, als oorlog, terreur, verkrachting etc. en leidt vaak tot een scala aan fysieke en psychische klachten.