2.5.2.3.2 Interventie

Gezien het (deels) eigen karakter van chronische ziekten, is het van belang om misverstanden te voorkomen. Patienten dienen daarom ook goed op de hoogte te zijn van de (medische) ins en outs van hun aandoening. Behalve voorlichting en/of psycho-educatie is soms ook het veranderen van de cognities (denkbeelden) van de patiënt wenselijk. 

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met het beloop van uw ziekte in de tijd
  2. U weet wat de oorzaken zijn van uw aandoening en wat wel of niet bijdraagt aan een gezonde leefstijl
  3. U kent de consequenties, groot en klein, van uw aandoening
  4. U werkt actief samen met hulpverleners
  5. Bij blijvende problemen zoekt u gespecialiseerde hulp
  6. U maakt, zeker als beperkt bent in mobiliteit, optimaal gebruik van technologische ontwikkelingen zoals Internet, de PC etc.